Vakantiewoningen voor chronisch zieken “In den Bongerd”

Het project voorziet in het plaatsen van een tweetal recreatieve zorgvoorzieningen op een fruitteeltbedrijf in Kedichem met het oogmerk gehandicapten, chronisch zieken en hun naasten een week de rust en de ruimte van het fruitbedrijf te laten ervaren. Even weg van alle ziekteproblemen en nare ervaringen en bijkomen in een van de twee rolstoeltoegankelijke voorzieningen. Zo nodig kan medische zorg op maat geboden worden. Hierbij wordt terug gevallen op bestaande medische instanties, zoals de Rivas Zorggroep.

 Aanvrager

Fruitteeltbedrijf Stek, Kedichem

Contactpersoon

Marjan Stek, e-mail: fruitbedrijfstek@hotmail.com

Doel en resultaten

Resultaat is het realiseren van twee aangepaste vakantiewoningen voor chronisch zieken en gehandicapten. Hiermee wordt niet alleen een broodnodige voorziening gecreëerd voor deze patiënten, maar biedt ook een nevenactiviteit voor de betreffende agrariërs

Betrokken partijen

  • Stichting In den Bongerd
  • Rivas
  • Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
  • Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker

Start- en einddatum

  • Start: 1 april 2010
  • Eind: 1 april 2011

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 343.840

  • Bijdrage POP, maatregel 4.11: € 68.768
  • Bijdrage provincie: € 38.768
  • Bijdrage gemeente: € 30.000

Oordeel PG

Het project zich op een specifieke doelgroep, namelijk chronisch zieken en gehandicapten. Er is al grote belangstelling gebleken voor de voorziening

Er bestaat nog geen dergelijke voorziening in combinatie met een agrarisch bedrijf in de regio

Het project kan dienen als voorbeeld voor andere agrarische ondernemers

Stand van zaken

Nadat de beschikking in augustus 2009 is afgegeven door de provincie, moest nog een aantal problemen worden opgelost voordat werkelijk kon worden gestart met de realisatie. In april 2010 is begonnen met de werkzaamheden en de officiële heeft plaatsgevonden op maandag 11 april 2011. Hierbij was de Commissaris van de Koninging, de heer Franssen, aanwezig.

 Zie ook: www.indenbongerd.nl

Reacties zijn gesloten.