Tentoonstelling “Hoe houden we het droog”

Het Streekcentrum “Het Liesvelt” is het aloude Ooievaarsdorp. Met succes is van hier uit de ooievaar weer teruggebracht in het Nederlandse landschap. Naast de voorlichting over dit proces is een Streekcentrum ontstaan, waar ook voorlichting over het ontstaan en behoud van de polder en de daarbij behorende geschiedenis wordt gegeven. Dit gebeurt aan individuele personen en aan groepen. Zo is er een gerestaureerde molen, een open observatie bijenkast, een nagebouwde vangpijp van de kooiker, een griendveld, een stuk moeras enz. Het onderdeel waterbeheer, heden, verleden en toekomst, ontbrak nog. In Nederland in het algemeen, maar in laaggelegen gebieden in de delta in het algemeen geldt dat inwoners en bestuurders de komende jaren te maken gaan krijgen met een veranderende wateropgave als gevolg van met name de klimaatverandering. Het is van belang hieromtrent bewustwording en draagvlak te creëren, met name onder de jeugd. Waterschap Rivierenland had reeds een tentoonstelling met lesmateriaal voor scholen ontwikkeld in Ameide, “HOE HOUDEN WE HET DROOG’ als voorlichtingpunt voor omwonenden over de dijkversterking aan de Lek. Omdat de dijkverzwaringswerkzaamheden in 2008 werden afgerond, ontstond de mogelijkheid om de tentoonstelling in een nieuwe plek op het streekcentrum voor te zetten

Aanvrager

Stichting Streekcentrum ‘t Liesvelt

Contactpersoon

J. de Kruijk, info@streekcentrum.nl

Doel en resultaten

Doel is inwoners en bezoekers informatie te geven over de wateropgave voor de toekomst.

Hiertoe is op het terrein van het Streekcentrum een tentoonstellingsgebouw opgetrokken waar de bestaande tijdelijke tentoonstelling van het Waterschap nu permanent getoond kan worden.

Betrokken partijen

  • Waterschap Rivierenland

Start- en einddatum

  • Start: 1 november 2008
  • Eind: 1 april 2009

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 25.202

  • Bijdrage POP, maatregel 4.13: € 5.000
  • Bijdrage provincie: € 2.500
  • Bijdrage gemeente: € 2.500

Oordeel PG

Het project richt zich met name op schoolklassen

De thematiek ‘water’ en ‘waterbeheer’ is bijzonder actueel

Het project kan bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van deze thematiek

De tentoonstelling vorm een goede aanvulling op het bestaande educatieve aanbod van het Streekcentrum

Stand van zaken.

De beschikking werd op 24 maart 2009 afgegeven. De stichting was daarop vooruitlopend al begonnen met de uitvoering. Op 2 april 2009 kon de tentoonstelling in het nieuwe gebouw worden geopend.

Reacties zijn gesloten.