Renovatie Speeltuin Het Lijsternest

In 2006 werd de verouderde speeltuin afgekeurd. Hij voldeed niet aan de nieuwe Europese richtlijnen . Het bestuur vatte het plan om de speeltuin geheel te vernieuwen. Niet alleen om te voldoen aan de eisen op gebied van veiligheid, maar de speeltuin tegelijkertijd ook beter in te delen naar verschillende leeftijdsgroepen en geschikt te maken voor minder valide kinderen. Een speeltuin in een kern als Groot-Ammers vervult een belangrijke sociale functie en past ook binnen het maatschappelijk streven om kinderen meer te laten bewegen.

Aanvrager

Speeltuinvereniging Het Lijsternest

Contactpersoon

Onno Hillers, onnohillers@wanadoo.nl

Doel en resultaten

Het door renovatie behouden van een speelvoorziening voor de jeugd van 2 tot 13 jaar, die tevens geschikt is voor minder validen. Hiermee wordt bijgedragen aan de sociale cohesie in de kern en aan de doelstelling om kinderen meer te laten bewegen

Betrokken partijen

 • Gemeente Liesveld
 • NUSO
 • OBS De Ammers
 • CBS Eben Haëzer
 • CBS Rehoboth
 • Philidelphia Waerdenstreek

Start- en einddatum

 • Start: november 2007
 • Eind: juni 2008

Kosten en subsidie

Totale investering: € 255.177,-

 • Bijdrage POP, maatregel 3.12: € 51.035
 • Bijdrage Provincie: € 25.000,-
 • Bijdrage gemeente Liesveld: € 26.035

Oordeel PG

Er is een groot draagvlak onder de lokale bevolking, het lokale bedrijfsleven en bij het gemeentebestuur;

Het project voldoet aan de hoogste en modernste eisen t.a.v. veiligheid en ontwikkelingspsychologische aspecten;

Het ontwerp is gericht op verschillende leeftijdsgroepen en specifiek op kinderen met een beperking en vervult een voorbeeldfunctie voor andere kernen in de regio;

Het initiatief komt geheel bottom up tot stand en de betrokken vrijwilligers zijn zeer betrokken en deskundig.

Stand van zaken.

De beschikking werd uiteindelijk pas 22 september 2008 ontvangen. De vereniging was toen al begonnen met de uitvoering; de nieuwe speeltuin werd op Koninginnedag 2008 feestelijk geopend. Door het late afgeven van de beschikking is niet het hele project uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.