Renovatie speeltuin Het Balkengat

Net als de speeltuinvereniging in Groot-Ammers had men ook in Kinderdijk te maken met een verouderde speeltuin. De speeltuin vervult een belangrijke sociale functie in deze kleine kern. De renovatie werd aangegrepen om er tegelijkertijd een multifunctioneel te gebruiken gebouwtje bij te plaatsen.

 Aanvrager

Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk

Contactpersoon

Peter Paul Klapwijk, peterpaulklapwijk@xs4all.nl

Doel en resultaten

Renovatie van de speeltuin zodat deze aan de huidige eisen voldoet; door de bijplaatsing van een multifunctioneel gebouwtje kan de locatie een belangrijke rol als bindend element in de kern blijven spelen

Betrokken partijen

  • Gemeente Nieuw-Lekkerland

Start- en einddatum

  • Start: 31 maart 2008
  • Eind: 30 september 2008

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 105.050

  • Bijdrage POP, maatregel 4.13: € 20.561
  • Bijdrage provincie: € 1.844
  • Bijdrage gemeente: € 18.717

Oordeel PG

De speeltuin vervult een belangrijke rol in de kleine dorpsgemeenschap

Door de speeltuin te voorzien van een multifunctioneel te gebruiken ruimte kan de sociale rol van de speeltuin als ontmoetingsplaats voor de dorpsbevolking worden versterkt

Stand van zaken.

De beschikking is op 13 oktober 2008 afgegeven. De vereniging was vooruitlopend daarop al met de uitvoering begonnen. Er is tussentijds wel uitstel gevraagd in verband met vertraging in de afhandeling van de subsidie. Inmiddels is de uitvoering afgerond en kon de nieuwe speeltuin en multifunctionele ruimte in gebruik worden genomen. Doordat een aantal zaken goedkopen kon worden ingekocht is er sprake van een flinke onderschrijding van de begrote kosten.

Reacties zijn gesloten.