Renovatie Kerkplein Kedichem

Het dorp Kedichem is een kleine kern van zo’n 860 inwoners en heeft een actieve Dorpsraad. De Dorpsraad heeft al verscheidene keren aan de gemeente gevraagd om het oude kerkplein te renoveren.

Het dorp wil graag de oude functie van het kerkplein herstellen, dit om de bijzondere functie van het kerkplein weer te kunnen gebruiken voor markten, feesten en ontmoetingsplaats.

 Aanvrager

Gemeente Leerdam

Contactpersoon

Jolanda Klein Obbink, jkleinobbink@leerdam.nl

Doel en resultaten

Het hoofddoel van dit project is de herinrichting van het kerkplein, om de bijzondere functie van dit plein in oorspronkelijke staat te krijgen.

Er komen nieuwe bomen rondom het plein. Het plein krijgt een nostalgisch beeld door middel van gebakken materialen en hardstenen banden. Riolering: Vervanging – verbetering 50 mtr. riool ( hwa – dwa ) Wegen: 1440 m2 straatbakstenen leveren en aanbrengen. Groen : 9 st. leveren en aanbrengen nieuwe bomen. Verlichting: 5 st. nieuwe lichtmasten leveren en aanbrengen

Betrokken partijen

  • Dorpsraad Kedichem

Start- en einddatum

  • Start: 1 september 2007
  • Eind: 1 oktober 2008

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 167.200

  • Bijdrage POP, maatregel 4.13: € 83.200
  • Bijdrage provincie: € 20.800
  • Bijdrage gemeente: € 62.400

Oordeel PG

Het initiatief tot de aanvraag komt van de Dorpsraad Kedichem en kan derhalve rekenen op voldoende draagvlak van de bevolking

De renovatie zal een impuls geven aan de sociale cohesie van de dorpskern.

Stand van zaken.

De beschikking werd pas op 22 december 2008 ontvangen. Het project was toen al ruimschoots uitgevoerd. Het gerenoveerde plein kon op Koninginnedag 2008 worden heropend.

Reacties zijn gesloten.