Realisatie jeugdaccomodatie/educatieruimte NVW “De Alblasserwaard”

De Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard”  heeft in 1999 het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard gebouwd. Hier hoort ook een educatieve heemtuin bij met landschapselementen en natuurelementen uit de Alblasserwaard. De vereniging kent veel jeugdleden en educatie neemt een belangrijke plaats in. Doordat er vele jongeren deelnemen aan de educatiegroepen, ontstond ruimtegebrek in het Streeknatuurcentrum. Uitbreidng van het gebouw is de oplossing om:

 • De jeugdclubs de ruimte te geven om uit te breiden
 • Een studiecentrum in te richten
 • Opslag voor de materialen van de landschapsonderhoudgroep en tuinwerkgroep

Aanvrager

Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard”

Contactpersoon

Bas de Lange, e-mail: marrin@online.nl

Doel en resultaten

Uitbreiding van het verenigingsgebouw met een leslokaal voor educatie aan jeugd en scholen, tevens als eigen lokaal voor de jeugdleden. Er wordt een zaal ingericht als studiecentrum en er komt een opslagplaats voor de materialen van de onderhoudsgroep en tuinwerkgroep.

Betrokken partijen

 • Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard”
 • Gemeente Papendrecht

Start- en einddatum

 • Start:januari 2011
 • Eind: oktober 2011

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 163.195

 • Bijdrage POP, maatregel 413, € 30.000,-
 • Bijdrage provincie: € 15.000,-
 • Bijdrage gemeente: € 15.000,-

Oordeel PG

 • Project draagt positief bij aan de leefkwaliteit op het platteland en door jeugdeducatie en bewustwording ook op langere termijn aan de verbetering van milieu en omgeving (ecologische duurzaamheid)
 • Het project richt zich op de jeugd, een belangrijke doelgroep binnen de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • Projectaanpak is volledig volgens de bottom-up benadering
 • Dit project benut en versterkt de aanwezige kennis en sociaal kapitaal’
 • De Plaatselijke Groep heeft waardering uitgesproken voor het feit dat de vereniging bereid is zelf het grootste deel van de financiering uit eigen middelen te financieren voor dit project ten bate van de jeugd van de Alblasserwaard

Stand van zaken

Het project is afgerond en op zaterdag 28 oktober 2011 vond de feestelijke opening plaats.

Zie ook: www.nvwa.nl

 

Reacties zijn gesloten.