Realisatie Dierenweide Nieuw-Lekkerland

Uit een equête onder de bewoners van Nieuw-Lekkerland bracht naar voren dat de bewoners veel waarde hechten aan de Dierenweide aan de Schoonenburglaan. Ook de prijsvraag onder basisschoolleerlingen leverde ideeën voor de inrichting en gebruik van deze locatie.  Het Kernoverleg Nieuw-Lekkerland ging in overleg met de Gemeente Nieuw-Lekkerland, de beheerders van de Dierenweide en de bewoners, met als resultaat het project “Realisatie Dierenweide Nieuw-Lekkerland”.   De dienst Gemeentewerken heeft een schetsontwerp gemaakt voor de te realiseren Dierenweide, daarnaast is (op kosten van een de Kerngroepleden!) een schetsontwerp gemaakt door een landschapsarchitect. Binnen het project wordt het terrein opnieuw ingericht en voorzien van een nieuw hekwerk, alsmede nieuwe beschoeing langs de slootkant. Voor het beheer is een stichting opgericht.

In aansluiting op de scholenprijsvraag worden de mogelijkheden besproken om de Dierenweide een vaste plaats te geven in lesprogramma’s voor Natuur-en Milieueducatie en het organiseren van praktijklessen.

Aanvrager

Stichting Dierenweide Nieuw-Lekkerland

Contactpersoon

Jan Andeweg, e-mail: ja.andeweg@telfort.nl

Doel en resultaten

Het realiseren van een Dierenweide met een brede recreatieve, publieksvriendelijke uitstraling naar onder andere scholen, senioren, zorgbehoevenden en als rustpunt ten behoeve van het toeristisch knooppunt van de bestaande fiets-en wandelroutes.

Het resultaat een mooie verblijfplaats voor dieren, die aantrekkelijk is voor jong en oud en daarmee toegevoegde waarde heeft voor de omgeving.

Betrokken partijen

 • Kernoverleg Nieuw-Lekkerland
 • Beheerder Dierenweide
 • Gemeente Nieuw-Lekkerland
 • Basisscholen Nieuw-Lekkerland

Start- en einddatum

 • Start:14 maart 2011
 • Eind: 1 juni 2012

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 80.850,-

 • Bijdrage POP, maatregel 413, € 16.978,50
 • Bijdrage provincie: € 6.978,50
 • Bijdrage gemeente: € 10.000,-

Oordeel PG

 • De projectaanpak is volledig volgens de bottom-up benadering: De wens voor realisatie van de dierenweide is door de lokale bevolking geuit en vervolgens hebben zij samen met enkele vrijwilligers in gesprek met de Gemeente het plan verder uitgewerkt. Scholen zijn betrokken via de prijsvraag en vervolgens wordt de Dierenweide ingezet in de lesprogramma’s. Er is een stichting opgericht bestaande uit vrijwilligers en ook bij de uitvoering zijn vele vrijwilligers en diverse andere lokale partijen betrokken.
 • Vanwege de ligging langs wandel-en fietsroutes draagt het project positief bij aan toeristische activiteiten.

Stand van zaken.

Op 17 maart 2011 heeft de Provincie de subsidiebeschikking afgegeven en kon worden gestart met de uitvoering. Deze is momenteel in volle gang.

Reacties zijn gesloten.