Realisatie Buitenruimte Het Hazendonkje

Aan de Kweldamweg in Molenaarsgraaf is in 2011 een agrarisch kinderdagverblijf gebouwd, het Hazendonkje. Aansluitend aan de realisatie van het dagverblijf is met steun van LEADER een inspirerende buitenruimte ingericht met een kinderboerderij, speelweide, moestuin en picknickplaats, zodat de kinderen een extra voorziening hebben om het groen te ontmoeten en de seizoenen te beleven.

Aanvrager

Hazendonkhoeve

Contactpersoon

Matthijs Baan, E-mail (spaties verwijderen):

Doel en Resultaten

In de natuurtuin zijn zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen in verwerkt. Kinderen die die op jonge leeftijd op deze manier respect voor dier en milieu aangeleerd krijgen, zullen hier later hier meer rekening mee houden.

Voorbijgangers kunnen gebruik maken van de picknickbankjes en genieten van de omgeving en de spelende kinderen. Bij de picknickplaats is een informatiepaneel geplaatst met de archeologische gegevens van de Hazendonk. De bezoeker kan hier dus lezen hoe het Hazendonkje aan haar naam komt.

Start en Einddatum

Start 15 april 2012

Eind: 15 september 2012

Kosten en subsidie

EU POP € 46.042

Provincie Zuid-Holland € 46.042,-

Oordeel PG

  • bottom-up initiatief
  • een innovatief/vernieuwend concept om agrarische verbreding te realiseren
  • is kleinschalig
  • Bevordert werkgelegenheid in de regio in twee dimensies: enerzijds biedt de kinderopvang activiteit directe werkgelegenheid aan pedagogisch medewerkers en anderzijds stimuleert  kinderopvang ouders om beiden deel te nemen aan het arbeidsproces.

Stand van zaken

Het project is afgerond

Meer informatie op

www.hethazendonkje.nl

Reacties zijn gesloten.