Realisatie Bibliotheekvoorziening Kleine Kernen Vianen

In de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld is de bibliotheekvoorziening komen te vervallen. Gemeente Vianen is op zoek gegaan naar alternatieven en gaat in samenwerking met basisscholen de bibliotheekvoorziening in de drie kernen realiseren.

Aanvrager

Gemeente Vianen

Contactpersoon

Bernard v.d. Pauw,  e-mail: b.v.d.pauw@vianen.nl

Doel en resultaten

Een bibliotheekvoorziening in de kleine kernen realiseren, ter bevordering van de leefbaarheid.

Betrokken partijen

 • Gemeente Vianen
 • Stichting Regionale Bibliotheek Lek & IJssel
 • Basisscholen
 • Bestuur Dorpshuis Zijderveld

Start- en einddatum

 • Start:15 januari 2010
 • Eind: 1 april 2010

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 50.250

 • Bijdrage POP, maatregel 3.21 : € 3.900,–
 • Bijdrage provincie: € 0
 • Bijdrage gemeente: € 46.350,-

Oordeel PG

 • De bibliotheekvoorziening zal positief bijdragen aan de leefbaarheid in de kleine kernen van gemeente Vianen
 • Het betreft hier multifunctionele voorzieningen: de bibliotheekvoorziening wordt in een bestaande voorziening gerealiseerd (basisschool, voormalig bankgebouw) en geïntegreerd in een nieuw te bouwen dorpshuis

Stand van zaken.

Het project is gereed. Doordat een aantal posten niet subsidiabel zijn verklaard door DLG, is de subsidie aanzienlijk lager vastgesteld, dan het bedrag van de beschikking.

Reacties zijn gesloten.