Nieuwbouw Dorpshuis “‘t Spant”

Het betreft de nieuwbouw van een gemeenschapscentrum: gedeeltelijk dorpshuis en gedeeltelijk sportcentrum. Er komen 2 sportzalen (nu 1) en uitbreiding van toneel- en muziek- en vergaderzalen van nu 4 naar straks 6.

Het huidige bijna 35 jaar oude gebouw “Het Spant” is sterk verouderd en voldoet niet aan veiligheids- en milieueisen. Er zijn voorzieningen getroffen, maar die zijn niet voldoende adequaat en worden gedoogd tot nieuwbouw

Aanvrager

Stichting Dorpshuis ’t Spant, Ameide

Contactpersoon

L. Versluis, lversluis@planet.nl

Doel en resultaten

Een nieuw multifunctioneel gebouw dat gebruikt wordt door de inwoners van Ameide (3103 inw.) en Tienhoven (737 inw). Hiermee wordt bereikt::

  • noodzakelijke uitbreiding voor jeugdsport en andere regelmatig georganiseerde activiteiten voor jongeren (disco’s en theaterspecials). Er liggen verzoeken voor uitbreiding van uren, hiervoor is nu geen ruimte want alles is vol gepland.
  • noodzakelijke aanpassing voor bezoek- en deelname door ouderen en gehandicapten, omdat het huidige gebouw slecht toe- en doorgankelijk is. Er is geen lift, er zijn (grote) niveauverschillen met trappen. Gehandicapten kunnen alleen met hulp een aantal zalen op de begane grond gebruiken of bezoeken. Uit een bijlage met demografische gegevens (naar leeftijd voorzover bij ons bekend) blijkt de noodzaak voor toegankelijkheid uit de aantallen ouderen en gehandicapten.

Het gebouw vormt een belangrijke voorziening in het steeds schraler wordende aanbod in de kleine kernen op het platteland

Betrokken partijen

  • Gemeente Zederik

Start- en (geplande) einddatum

  • Start: mei 2008
  • Eind: mei 2009

Kosten en subsidie

Totale investeringen bedragen

  • Gevraagde bijdrage POP, maatregel 4.13: € 200.000
  • Bijdrage provincie: € 125.000
  • Bijdrage gemeente Zederik: € 75.000

Oordeel PG

Het project vervult een belangrijke lokale en bovenlokale functie

Het gebouw is multifunctioneel en biedt toegang tot een breed scala aan doelgroepen

Bij de bouw worden zoveel mogelijk de principes van duurzaam bouwen toegepast, conform het programma van eisen van de gemeente

De stichting voert feitelijk een publieke taak uit met behulp van vrijwilligers. Dit laat onverlet dat de hele opzet professioneel van aard is.

Stand van zaken.

De aanvraag is afgewezen door de provincie, omdat er sprake zou zijn van een te hoge mate van staatssteun. De stichting heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Het bezwaar is door de AWB-commissie gegrond verklaard. Ook GS heeft het bezwaar gegrond verklaard en de subsidie is toegewezen. Project is gereed.

Zie ook: www.hetspant.com

Reacties zijn gesloten.