Kantoorruimte Korenmolen De Liefde

De stichting beheert bijna 30 historische molens in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden en wordt geheel gerund door vrijwilligers.

De stichting moest in de loop van 2008 haar bestaande kantoorlocatie verlaten en vatte daarop het plan op om één van de in beheer zijnde molens, Korenmolen De Liefde in Streefkerk, van binnen in te richten tot kantoor- annex gebruiksruimte.

Aanvrager

Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en VIjfheerenlanden (SIMAV)

Contactpersoon

Cees Bakker, bcbakker@hetnet.nl

Doel en resultaten

Door de inwendige herinrichting van de historische molen tot kantoor- en gebruiksruimte voor de stichting krijgt deze een nieuwe functie en biedt een goede basis voor de toekomst voor de stichting om haar werk als instandhouder van dit belangrijke cultuurgoed voort te zetten.

Betrokken partijen

  • De twaalf gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Start- en einddatum

  • Start: 1 januari 2009
  • Eind: 1 juni 2009

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 128.035

  • Bijdrage POP, maatregel 4.13: € 25.607
  • Bijdrage provincie: € 6.857
  • Gemeenten: € 18.750

Oordeel PG

De SIMAV is een organisatie van vrijwilligers die op professionele wijze het onderhoud van 28 historische molens in de streek voor haar rekening neemt en vervult daarmee een zeer wezenlijke bijdrage in het behoud van dit cultuur-historisch erfgoed;

De stichting heeft dringend behoefte aan een eigen ruimte vanwege het opzeggen van de huur van de huidige ruimte;

De realisatie van kantoor annex gebruiksruimte gebeurt op een wijze passend bij het historische karakter van de molen;

Stand van zaken.

De beschikking is op 24 maart 2009 afgegeven. De uitvoering is afgerond; de stichting kon in het voorjaar van 2009 haar intrek nemen in de molen.

Reacties zijn gesloten.