Jongerenprojecten Molenwaard

In gemeente Molenwaard werden  vooral activiteiten en/of voorzieningen vóór jongeren gerealiseerd, terwijl jongeren hierin geen doorslaggevende rol speelden. Daarnaast leek er onvoldoende verbondenheid tussen verschillende jongeren in Molenwaard. Hierin wilden zowel de jongeren als de gemeente verandering brengen.

Aanvrager

Gemeente Molenwaard

Contactpersoon

Jan Vink  (jan.vink@gemeentemolenwaard.nl)

Doel en Resultaten

Doel : bevorderen van jongerenparticipatie

Resultaten:

 • Er heeft een omslag plaatsgevonden van het organiseren van activiteiten voor jongeren  naar activiteiten door jongeren.
 • Jongeren hebben contacten gelegd met het lokale verenigings- en bedrijfsleven alsmede andere jongeren uit de doelgroep en hebben hiermee de betrokkenheid van de lokale samenleving vergroot.
 • Bepaalde organisaties staan nu meer open voor organisatorische bijdragen van jongeren.
 • Dit project heeft geleid tot extra gedragsbeinvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie.  Meer dan voorheen het geval was heeft de ontmoeting van jong en oud een impuls gekregen.
 • Bij verenigingen en klankbordgroepen is dankzij promoting van het project de jongerenparticipatie bevorderd.
 • Het project heeft ook geleid tot vermindering van jeugdoverlast door het stimuleren van jongeren tot het opzetten van activiteiten.

Betrokken partijen

 • Gemeente Molenwaard
 • Jongerenwerk Midden Holland

Start en Einddatum

 • Start 1 januari 2013
 • Eind 31 december 2014

Kosten en subsidie

 • EU POP € 29.565
 • Provincie Zuid-Holland  € 14.782,50,-
 • Gemeente Molenwaard € 14.782,50,- 

Oordeel PG

 • Vernieuwend/innovatief project: Het project is gericht op een doelgroep die uitermate belangrijk is voor de ontwikkeling van het platteland, te weten jongeren. Participatie van deze doelgroep in het maatschappelijk leven, is voor de samenleving van groot belang.
 • Projectaanpak is volledig volgens de bottom-up benadering. De jongeren hebben zelf aangegeven dat zij meer zouden willen doen in hun gebied en worden door middel van dit project gestimuleerd zelf initiatieven te ontplooien.
 • Er is sprake van een brede samenwerking tussen diverse partijen
 • Dit project kan als voorbeeld worden gesteld voor andere gebieden waar initiatieven worden ontwikkeld voor jongerenparticipatie
 • Samenwerking: De ervaringen en resultaten worden gedeeld met andere (LEADER)gebieden. Deze uitwisseling van kennis en ervaring vergroot het effect van het project voor zowel Molenwaard als andere gebieden.

Stand van zaken

Het project is afgerond

Meer informatie:

www.jongerenwerkmolenwaard.nl

 

 

Reacties zijn gesloten.