Groene Buitenschoolse Opvang

Scholen zijn sinds 2008 wettelijk verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. Door de snelle invoering van de wet en het feit dat scholen BSO niet tot hun taken rekenen, komt BSO niet van de grond of wordt gedelegeerd aan grotere kinderopvangorganisaties. Op het platteland is het laatste vaak niet mogelijk, waardoor er in de praktijk gaan BSO van de grond komt. Hierdoor is het voor vrouwen lastiger om aan het arbeidsproces deel te nemen. In de gemeente Liesveld heeft een groep ouders van leerlingen van basisscholen zelf het initiatief genomen om een BSO op te zetten, maar dan wel één die een verbinding legt met het wonen en leven op het platteland: een groene BSO.

Aanvrager

Stichting tot Beheer Land van Remus

Contactpersoon

R. de Jong, pronkenjong@hotmail.com

Doel en resultaten

Op een ongebruikt terrein van een agrariër wordt een gebouw neergezet en het omringende terrein heringericht voor een groene BSO voor een 20 basisschoolleerlingen.

De stichting streeft daarbij naar een verantwoorde opvang voor kinderen na schooltijd waar hen de ruimte geboden word die in de polder nog zoveel voor handen is. In het spel worden educatieve momenten verweven, zodat de kinderen kennis kunnen maken met de natuur maar vooral ook het platteland als de plek waar ons voedsel geproduceerd wordt. In de tijden dat de BSO niet wordt gebruikt, kan de ruimte benut worden voor projecten met stadskinderen.

Betrokken partijen

  • Gemeente Liesveld
  • Stichting Wereld Leren
  • Stichting Wasko
  • Bond van Volkstuinders

Start- en einddatum

  • Start: 1 september 2009
  • Eind: 1 september 2010

Kosten en subsidie

  • Totale investeringen: € 152.322
  • Bijdrage POP, maatregel 4.13: € 76.138
  • Bijdrage provincie: € 49.138
  • Bijdrage gemeente: € 0

Oordeel PG

Het project betreft een innovatieve invulling van de Buitenschoolse Opvang (BSO) met een duidelijke meerwaarde voor basisscholieren

Het project heeft een duidelijke regionale voorbeeldfunctie

De locatie heeft een multifunctioneel karakter, o.a. doordat de faciliteiten ook gebruikt gaan worden om stadskinderen in contact te brengen met landbouw, natuur en landschap van de Alblasserwaard

Stand van zaken.

Het project is gereed en in gebruik genomen. De feestelijke opening was op woensdag 22 september 2010

Reacties zijn gesloten.