Even Opladen

Het project Even Opladen bestaat uit drie delen.

1. De oplaadpalen Het idee is om in de streek energie op te wekken met zonnepanelen en deze energie beschikbaar te stellen aan mensen met elektrische fietsen of chauffeurs van scootmobielen.  De oplaadpunten zijn verspreid over het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Uitgangspunt is dat op elke plaats in het gebied binnen 10 kilometer een
oplaadpunt binnen bereik is.  De oplaadpunten zijn gerealiseerd bij adressen, waar ook iets te doen is. Het opladen vraagt enige tijd en het hoort bij deze streek, dat men de tijd niet in ledigheid doorbrengt……

2. Folderkasten

Bij elke paal vindt men ook een folderkast. Het idee is, dat men tijdens het opladen even in
de folderkast kan snuffelen om te kijken wat er allemaal nog meer te zien en te beleven is. De ondernemers zorgen er voor dat de inhoud van de kast actueel is, dat er voldoende variatie is en dat er zoveel zijn, dat men exemplaren waar men interesse in heeft ook kan meenemen. Aan de ondernemer de taak om te zorgen, dat de kast gevuld wordt en actueel blijft.

3. Routeboekjes

Het derde deel van het project is de ontwikkeling van een routeboekje voor fietsers en
wandelaars. De fietsroutes verbinden de adressen van de oplaadpalen met elkaar. Als oplaadpunten voor en wandelaars en fietsers zijn de adressen met horeca aangegeven. Samen met de VVV heeft Den Hâneker het boekje ontwikkeld.

Aanvrager: Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker

Contactpersoon: Jan van Oostrum, secetaris@denhaneker.nl

Doel en resultaten:

Betrokken partijen:

Start en einddatum:

Kosten en subsidie

Oordeel PG

Stand van zaken: Op 7 september 2012 werd de eerste oplaadpaal feestelijk in gebruik genomen. Het project is inmiddels in de afrondende fase.

Voor meer informatie: www.denhaneker.nl

Reacties zijn gesloten.