Evaluatie en Monitoring LEADER

Sinds 2003 wordt er in een viertal gebieden in de provincie Zuid-Holland gewerkt met de LEADER-aanpak een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. In de periode 2002-2007 in het kader van het eigenstandige LEADER+-programma, sinds 2007 als LEADER binnen POP. Voor de vier gebieden geldt dat het beschikbare budget voor de lopende programmaperiode in de loop van 2013 besteed zullen zijn. Er wordt inmiddels vooruit gekeken naar de volgende periode, 2014-2020.

Aanvrager
Plaatselijke Groep Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Contactpersoon
Marieke Kok, info@leader-a-v.nl

Doel en Resultaten
Om verschillende redenen is dit een goed moment om de balans op te maken:
Als een vorm van verantwoording over de uitvoering en besteding van de middelen
Voor de LEADER groepen zelf om verbeterpunten te inventariseren en deze te gebruiken voor de voorbereiding en uitvoering van de volgende programma periode.

Het eindrapport dat bureau Ecorys heeft geschreven kan positief kan bijdragen in de dialoog tussen Rijk, Provincie en andere partijen over de toekomst van LEADER. (Er mag uit geciteerd worden, mits bronvermelding wordt weergegeven).

Betrokken partijen
PG Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, PG Krimpenerwaard, PG Leidse Ommelanden, PG Zuid-Hollandse Eilanden

Start en Einddatum
Start: 1 november 2012
Eind: 1 juli 2013

Kosten en subsidie
Kosten: € 7.758

Subsidie
Europa: € 3.879
Provincie Zuid-Holland: € 1.939
Regionale gemeenten: € 1.939,-

Stand van zaken
Het onderzoek is afgerond en het rapport is opgeleverd. Naar aanleiding van het onderzoek en de resultaten hiervan heeft gedeputeerde Han Weber op 27 juni 2013 een werkbezoek gebracht aan de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De impressie van dit werkbezoek kunt u hier downloaden.

Reacties zijn gesloten.