Educatieruimte Schaapskooi Ottoland

Vanaf september 2006 is er een schaapskudde van het zeldzame ras Schonebekers actief in de Alblasserwaard. De kudde beheert de groene ruimte op een natuurlijke manier en zorgt daardoor voor een gevarieerdere flora en fauna. Door de noodzakelijke uitbreiding van de kudde moet er een nieuwe schaapskooi gebouwd worden. De VoF Schaapskooi Ottoland wil dit laten bouwen in de traditionele stijl van de streek en tegelijkertijd een educatieruimte in de schaapskooi realiseren.

Aanvrager

VoF Schaapskooi Ottoland

Contactpersoon

H. Hagoort, h.hagoort@schaapskooiottoland.nl

Doel en resultaten

Het eindresultaat zal dan bestaan uit een woning, een schaapskooi, een kleinschalig centrum van zeldzame huisdierrassen en een educatieruimte met parkeergelegenheid voor auto’s, een autobus en fietsers. Tevens zal er vanuit de educatieruimte een boerenwandelpad lopen door de polder naar de boezem. Dit pad zal omzoomd worden door knotwilgen en uitgezet worden door de agrarische natuurvereniging Den Haneker, die hiertoe een landschapsplan hebben geschreven . Via een bestaande aanlegsteiger langs de boezem kan de recreatievaart en kunnen gasten van rondvaartboten (zoals de Glashopper) de Schaapskooi Ottoland bezoeken via dit boerenwandelpad.

Betrokken partijen

Waterschap Rivierenland
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker

Start- en einddatum

Start: 1 september 2009
Eind: 30 oktober 2010

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 251.703

  • Bijdrage POP, maatregel 4.11: € 50.340
  • Bijdrage provincie: € 49.340
  • Bijdrage Waterschap: € 1.000

Oordeel PG

Het project is innovatief in de zin dat het gebied geen combinatie kent van een schaapskooi met educatieruimte

De nieuw te bouwen locatie past qua bouwstijl bijzonder goed bij de architectuur in de streek en vormt een waardevolle verbetering t.o.v. de bestaande bebouwing

Het project vormt een logische schakel en aanvulling op de bestaande educatie- en informatiecentra in de streek

Het project vormt een goede verbinding en aanvulling met bestaande en naastgelegen recreatieve activiteiten

Stand van zaken.

Het project is gereed. De feestelijke opening was op zaterdag 30 oktober 2010. Zie ook: www.schaapskooiottoland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>