Dagopvang ouderen op de Hereford Hoeve

De Hereford Hoeve is een biologisch melkvee- en vleesveebedrijf aan de Kortenhoevensedijk in Lexmond. Al enkele jaren hebben Jaap en Linda de Jong ervaring met het verlenen van zorg aan met name ouderen. In 2003 hebben ze het plan opgevat om deze activiteit verder uit te breiden door het bouwen van een locatie op het eigen bedrijf voor de dagopvang van ouderen. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit te combineren met een kinderdagverblijf, maar dit bleek niet haalbaar. Een slepende vergunningprocedure was er de oorzaak van dat het project niet meer onder het LEADER+ programma gesubsidiëerd kon worden.

Aanvrager

Maatschap J. de Jong en L. de Jong-Schouten

Contactpersoon

Jaap en Linda de Jong, info@herefordhoeve.nl

Doel en resultaten

Doel is het bieden van een AWBZ-erkende zorgvoorziening op het eigen bedrijf voor de dagopvang van maximaal 12 ouderen. Hiervoor wordt een apart gebouw gerealiseerd. Hiermee kunnen ook de inkomsten uit de zorgtak worden vergroot.

Betrokken partijen

Gemeente Zederik

Start- en einddatum

  • Start: 1 maart 2008
  • Einddatum: 31 maart 2009

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 399.894

  • Bijdrage POP, maatregel 3.11; € 73.739
  • Bijdrage provincie: € 39.989
  • Bijdrage gemeente Zederik: € 33.750

 

Oordeel PG

Het project betreft een vorm van landbouw en zorg die nieuw en vernieuwend is voor de streek en daarom een belangrijke voorbeeldfunctie kan vervullen

Het project past binnen de doelstellingen van de herziene nota Zorg in het buitengebied in Zuid-Holland

Het project levert een bijdrage aan de inkomensvorming en het toekomstperspectief van dit biologische veehouderijbedrijf

Stand van zaken.

De beschikking is uiteindelijk pas op 2 april 2009 afgegeven. Jaap en Linda de Jong waren in 2008 al gestart met de uitvoering, vooruitlopend op de beschikking. Op 10 oktober werd de voorziening officieel geopend door burgemeester Koen van de gemeente Zederik.

Zie ook: www.herefordhoeve.nl.

Reacties zijn gesloten.