Accomodatie ‘t Stekelbaarsje

De visvereniging ’t Stekelbaarsje telt 320 leden uit de hele regio en zelfs daarbuiten. Het terrein van in totaal 5 hectare heeft een recreatieve bestemming en is openbaar toegankelijk. Het wordt veel door wandelaars gebruikt. Verder stelt de vereniging de accommodatie regelmatig beschikbaar voor ouderen en minder-validen van zorginstellingen in Gorinchem en Leerdam.

De vereniging kampte met drie problemen:

 1. Het huidige gebouwtje voor slecht weer, bestuursvergaderingen, ledenbijeenkomsten en voor de opslag van materialen is zeer slecht en grotendeels provisorisch. Er is geen adequate toiletvoorziening die ook geschikt is voor minder valide bezoekers
 2. De toegangsweg naar de accommodatie is slecht en moet opnieuw worden aangelegd
 3. Het deel van het terrein rond de visvijvers dat bedoeld is voor rolstoelgebruikers, is deels verzakt als gevolg van slecht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden door de gemeente. Dit levert gevaarlijke situaties op met name voor rolstoelgebruikers

 

Aanvrager

Visvereniging ’t Stekelbaarsje Hoogblokland

Contactpersoon

W. van Dijk, wimvandijk_2@hotmail.com

Doel en resultaten

Als de werkzaamheden uitgevoerd zijn is de toegangsweg zodanig verbeterd dat alle gebruikers er makkelijk bij kunnen, ook busjes voor vervoer van minder validen en ouderen; is de vissteiger voor invaliden vernieuwd zodanig dat deze goed en veilig te gebruiken is en beschikt de vereniging over een eenvoudig maar deugdelijk gebouw als slecht weer voorziening, voor ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen en voorzien van invaliden toilet en materialenopslag.

Betrokken partijen

 • Gemeente Giessenlanden
 • Zorginstellingen in de regio
 • Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker

Start- en einddatum

 • Start: 1 januari 2009
 • Eind: 30 november 2009

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 96.077

 • Bijdrage POP, maatregel 4.13: € 19.100
 • Bijdrage provincie: € 9.550
 • Bijdrage gemeente: € 9.550

Oordeel PG

De locatie herbergt belangrijke landschappelijke en natuurwaarden; een duurzaam onderhoud en beheer door de vereniging is hiervoor onontbeerlijk

De voorzieningen zijn voor diverse doelgroepen, leden, maar ook minder validen en ouderen van zorginstellingen

Het project is multi-sectoraal, omdat er naast een recreatieve voorziening de locatie ook gebruikt gaat wordt als stageplaats voor VMBO-scholieren

Stand van zaken.

In november 2009 is de accommodatie officieel in gebruik genomen. Zie ook: www.hsv-stekelbaarsje.nl

Reacties zijn gesloten.