Plaatselijke groep

Wat is een Plaatselijke Groep?

De Plaatselijke Groep is het platform dat projectaanvragen uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma beoordeelt. Zij toetst aanvragen aan de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en aan een aantal criteria aan de hand van een scoreformulier. De beste projecten worden geselecteerd. De uitkomsten van de beoordeling en selectie worden in de vorm van een (zwaarwegend) advies voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die de uiteindelijke beschikking afgeeft. Om kans te maken op subsidie, is een positief oordeel van de Plaatselijke Groep dus een eerste vereiste.

Waarom een Plaatselijke Groep?

De Europese Commissie, het Rijk en de Provincie vinden dat plattelandsontwikkeling ook een zaak is van de mensen uit de streek zelf. Uit het verleden is gebleken dat een aanpak van onderaf, waarbij mensen en organisaties uit de streek zelf projecten indienen én beoordelen, zeer succesvol is. Voor de uitvoering van Leader binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma is voorschreven dat er een Plaatselijke Groep vanuit het gebied moet worden samengesteld, die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en voor het beoordelen van subsidieaanvragen binnen dit kader.

Wie zitten er in de Plaatselijke Groep?

Voorschreven is dat de Plaatselijke Groep een goede afspiegeling moet zijn van alle belanghebbenden uit het gebied. Verder is verplicht dat private organisaties de meerderheid vormen ten opzichte van publieke partijen, zoals gemeenten en Waterschap. Hoewel leden van de Plaatselijke Groep afgevaardigd zijn namens hun organisatie, worden zij geacht deze niet te vertegenwoordigen, maar het belang van de streek als geheel te dienen.

De Plaatselijke Groep is als volgt samengesteld:

 1. Sjaak Versluis, voorzitter Plaatselijke Groep
 2. Arie Bassa, LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 3. Teus Koorevaar, AWN Lek- en Merwestreek
 4. Leen den Ouden, Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard
 5. Hans Mulder, Ouderenbonden
 6. Johan Bezemer, Landschapsbeheer Zuid-Holland
 7. Tjerd Kamphuis, VVV Zuid-Holland Zuid
 8. Sjoerd Veerman, wethouder gemeente Alblasserdam
 9. Dirk van der Borg, burgemeester gemeente Graafstroom
 10. Teus Kool, Waterschap Rivierenland
 11. Cor Revet, adviseur namens de samenwerkende gemeenten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 12. Marieke Kok, coördinator/secretaris

Reacties zijn gesloten.