Home

Welkom bij Leader

Plattelandsontwikkeling voor de streek door de streek

LEADER Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de opvolger van het succesvolle LEADER+ programma De Waarden. Ook voor de periode 2007-2013 zijn er weer mogelijkheden geweest om subsidie aan te vragen voor het versterken van de sociaal-economische leefbaarheid, landbouw, natuur en landschap in dit unieke stukje Nederland.

In de periode 2007-2013 zijn ruim 30 projecten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met steun van LEADER tot stand gekomen. In het projectenoverzicht AV 2007-2013 kunt u zien welke projecten dit zijn en waar deze gerealiseerd zijn.

Het programma LEADER Ablasserwaard-Vijfheerenlanden is per 1 juli 2015 afgerond. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft samen met Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke een Lokale Ontwikkelingsstrategie opgesteld voor het gebied “Polders met Waarden” voor programmaperiode 2014-2020. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.poldersmetwaarden.nl

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Reacties zijn gesloten.